ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДЛС Кормисош


Контакти :

гр. Лъки п.к. 4241, обл. Пловдив, ул. „Хайдушки поляни” № 14
телефон: 03052/ 21-96,20-73
факс: 03052/ 21-93
e-mail: dlskormisosh@ucdp-smolian.com

Подаване на сигнали за корупция: 0897/04-81-62

Последни обявления

Резултати от проведен търг в ДЛС Кормисош (315)

Дата на публикуване на обявата: 16-12-2016

Резултати от проведен търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от Обект №1701

Документация за участие    |    


Резултати от проведен търг в ДЛС Кормисош (316)

Дата на публикуване на обявата: 16-12-2016

Резултати от проведен търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от Обект № 1702

Документация за участие    |    


Резултати от проведен търг в ДЛС Кормисош (317)

Дата на публикуване на обявата: 16-12-2016

Резултати от проведен търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от Обект № 1703

Документация за участие    |